Més informació


Tancar
imagen de fondo de Mesures de reestructuració de deute financer

Mesures de reestructuració de deute financer

Concepte de la mesura

Ampliació addicional

de terminis de venciment dels préstecs amb aval públic

Sol·licitar

Transferències de l’Estat

per a reduir el deute, com a últim recurs i a negociar amb les entitats financeres

Més informació

imagen de quien puede solicitar un aval

¿Qui pot acollir-se a la reestructuració financera?

Beneficiaris

Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que travessen un desequilibri patrimonial temporal com a conseqüència de la caiguda significativa dels seus ingressos derivada de la pandèmia de la COVID 19.

Àmbit d'aplicació

Operacions de finançament que comptin amb aval públic (ICO, CESCE, CERSA, entre les quals s'inclouen els préstecs garantits per AVALIS), concedits per entitats financeres amb seu social a Espanya que s'hagin acollit al Codi de Bones Pràctiques, i que s'hagin formalitzat entre el 17 de març de 2020 i l'11 de maig de 2021

Punts d’informació:

Ampliacions venciments avals públics

Segons Resolució de 27 de juny de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 de juny de 2022, pel qual s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial per a habilitar l'extensió del venciment dels avals alliberats a l'empara de l'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i de l'article 1 del Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol.

  • El termini màxim des de la data de formalització inicial de l'operació garantida per la SGR serà de 10 anys.
  • L'opció d'estendre el termini de l'operació, en cas d'aprovar-se per part de l'Entitat Creditora i la SGR, no pot suposar o estar condicionada a un increment del tipus d'interès aplicat per l'entitat prestadora, que en les operacions de tipus d'interès variable es referirà al diferencial aplicat, ni a un increment de la comissió d'aval aplicada per la SGR.
  • Les comissions d'obertura, estudi o altres comissions que estiguessin establertes en la política de preus de la SGR o de l'Entitat Creditora per a aquesta mena d'operacions podran ser aplicades.
  • Ni la SGR ni l'entitat prestadora estan obligades a acceptar aquesta extensió.
  • L'extensió del venciment dels avals complirà amb la normativa en matèria d'Ajudes d'Estat.
  • Només podrà realitzar-se una extensió de termini de venciment subjecte a aquest Acord de Consell de Ministres per cada operació de finançament.

Mesures per a la reducció de l’endeutament

Serà necessari un acord de renegociació del deute entre les entitats financeres creditores i el deutor.

  • Transferències fins el 50% del principal avalat pendent de cada operació, en el cas que la caiguda de la facturació en 2020 respecte de la facturació de 2019 no sigui superior al 70%
  • Transferències fins el 75% del principal avalat pendent de cada operació, en el cas que la caiguda de la facturació en 2020 respecte de la facturació de 2019 sigui superior al 70%
  • El termini màxim per a l'execució dels Acords de reducció de deute i comunicació de les transferència a CERSA serà l'1 de juny de 2023
  • Requisits d’elegibilitat específics en la mesura per a la reducció de l’endeutament: Caiguda mínima de la facturació del 30% en 2020 respecte de la facturació de 2019. Que el compte de pèrdues i guanys del deutor o deutora, corresponent a l’exercici 2020, presenti un resultat després d’imposts negatiu.
Normativa d'aplicació

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID 19

Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Recolzament a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de dia 11 de maig de 2021 d’aprovació del Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst en el Reial decret llei 5/2021 i es desenvolupen les mesures extraordinàries de recolzament públic a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Resolució de 27 de juny de 2022 de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 de juny de 2022

Consentiment legal de cookies

El web d'Avalis de Catalunya SGR utilitza cookies, pròpies i de tercers, per mantenir les seves preferències i analitzar els seus hàbits de navegació a la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, la seguretat i la millora dels serveis oferts a través d'aquesta. . Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons vulgueu. Això ho podrà fer mitjançant les opcions disponibles a la present finestra oa través de la configuració del vostre navegador, segons el cas. Per a més informació, cliqueu a l'apartat Politica de Cookies de la nostra pàgina web o configura-les o rebutja-les fent clic al nostre gestor de configuración

Les cookies tècniques serveixen per a garantir el correcte funcionament del portal web, així com per a proporcionar comoditat i fluïdesa a la navegació de l'usuari.

Les cookies analítiques o de mesurament ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de manera anònima.

Cookies per a integrar funcionalitats de xarxes socials en el lloc web i compartir continguts del lloc web en aquestes xarxes socials

Desar preferències Acceptar totes les cookies