imagen de fondo de Avals financers per a pimes

Productes

Avals financers per a pimes

Millorem la teva capacitat de negociació i la reducció de el cost financer

Productes financers per a pimes

Productes financers per a pimes

Si necessita finançament ja sigui per al creixement de la teva empresa, el projecte d'internacionalització i expansió internacional, la consolidació en el teu territori, accedir a nous mercats, o per desenvolupar el teu projecte, els nostres avals milloren la teva finançament.

Avalis de Catalunya li facilita el finançament mitjançant la prestació d'avals financers davant Entitats Financeres, avals econòmics davant clients i proveïdors, així com facilita la licitació i execució de concursos públic, mitjançant les nostres línies d'avals tècnics.

PRÉSTAMO INVERSIÓN / LEASING

PRÉSTEC INVERSIÓ / LEASING

Finançament per a l'adquisició d'actius fixos com maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics, etc.

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 36 mesos a un màxim de 180 mesos
 • Carència fins a un màxim de 12 mesos
PRÉSTAMO CIRCULANTE

PRÉSTEC CIRCULANT

Liquiditat per al finançament de les necessitats de tresoreria de l'empresa, com el pagament a proveïdors, nòmines i altres despese corrents.

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 60 mesos
 • Carència fins a un màxim de 12 mesos
PÓLIZA DE CRÉDITO

PÒLISSA DE CRÈDIT

Liquiditat per a cobrir les necessitats puntuals de tresoreria, no per despeses fixes o periòdiques.

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos
AVALES ECONÓMICOS

AVALS ECONÒMICS

Avals davant el clients per garantir bestretes de comandes i davant proveïdors pel subministrament de producte.

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
AVALES NO DINERARIOS ANTE TERCEROS

AVALS NO DINERARIS DAVANT TERCERS

Línia d'avals per a garantir davant un client o proveïdor el compliment d'un contracte o servei

 • Import des 0€ a un màxim de 1.000.000€
AVALES DINERARIOS ANTE TERCEROS

AVALS DINERARIS DAVANT TERCERS

Línia d'avals dineraris davant clients i proveïdors per garantir la bestreta de comandes o subministrament de productes

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
LÍNEA LIQUIDEZ 100%

Línia liquiditat 100%

Línia de Circulant especial per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada pel COVID 19

 • Import des 25.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 24 mesos a un màxim de 60 mesos
 • Carència fins a un màxim de 12 mesos
DESCUENTO COMERCIAL / FACTORING

DESCOMPTE COMERCIAL / FACTORING

Per finançar les vendes als teus clients nacionals

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos
CONFIRMING

CONFIRMING

Per finançar les compres als teus proveïdors nacionals

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos
NEGOCIO EXTERIOR / IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

NEGOCI EXTERIOR / IMPORTACIÓ / EXPORTACIÓ

Crèdit per finançar les vendes dels teus clients o les compres dels teus proveïdors internacionals.

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos
ANTICIPOS DE SUBVENCIONES

BESTRETES DE SUBVENCIONS

Permet anticipar una subvenció atorgada per fer un projecte i poder disposar de l'import abans 'executar el projecte i justificar-ho.

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.000.000€
 • Termini des 12 mesos a un màxim de 36 mesos
AVALES PARA FINANCIACIÓN PÚBLICA

AVALS PER FINANÇAMENT PÚBLIC

Avals per garantir el finançament de préstecs atorgats per les diferents línies de finançament públic (CDTI, AEESD, reindustrialització i millora competitiva, Emprendetur ..)

 • Import des 0€ a un màxim de 1.000.000€
AVALES TÉCNICOS

AVALS TÈCNICS

Línies d'avals per a garantir davant l'Administració i Organismes Públics tant les obligacions derivades de la licitació (Avals provisionals) com el compliment de contractes d'obra, de gestió de serveis, de subministraments o assimilat, s que es formalitzin amb els mateixos (Avals definitius )

 • Import des 20.000€ a un màxim de 1.800.000€
imagen de quien puede solicitar un aval

¿Qui pot obtenir un aval?

Avalis pot garantir operacions de pimes, autònoms i emprenedors que tinguin el seu domicili social o actuïn a Catalunya, així com aquelles activitats que es desenvolupin dins d'aquest territori per qualsevol empresa o autònom, independentment de la seva domicili social o nacionalitat.

En el cas d'empreses, tan sols s’avalen operacions d'aquelles societats que compleixin la condició de PIME

Han de teniir una plantilla inferior a 250 treballadors i que és compleixi 1 d'aquestes dues condiciones: un Xifra de Negoci menor a 50 milions d’euros o actiu total menor a 43 milions d’euros

Import màxim dels avals

 • Avals financers i econòmics: Import màxim per operació 1.000.000 € per client i 1.500.000 € per client o grup econòmic. *
 • Avals tècnics: Fins 1.800.000 € *

** Aquests límits no són acumulables

imagen de fondo de Si necessites ampliar la informació i conèixer les condicions, pots realitzar una simulació a través del nostre simulador

Si necessites ampliar la informació i conèixer les condicions, pots realitzar una simulació a través del nostre simulador

Accedir a el simulador

Consentiment legal de cookies

La web d' Avalis de CATALUNYA SGR utilitza cookies, pròpies i de tercers, per a mantenir les seves preferències i analitzar els seus hàbits de navegació en la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis oferts a través d'aquesta. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons desitgi. Això podrà fer-ho mitjançant les opcions disponibles en la present finestra o a través de la configuració del seu navegador, segons el cas. Més informació en l'apartat Política de Cookies de la nostra pàgina web. Política de Cookies de la nostra pàgina web.

Les cookies tècniques serveixen per a garantir el correcte funcionament del portal web, així com per a proporcionar comoditat i fluïdesa a la navegació de l'usuari.

Les cookies analítiques o de mesurament ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de manera anònima.

Cookies per a integrar funcionalitats de xarxes socials en el lloc web i compartir continguts del lloc web en aquestes xarxes socials

Guardar preferencias Acceptar totes les cookies