Compartir Noticia


Facebook


Twitter


Linkedin


Whatsapp


Actualidad Noticias

NOTICIAS

Qui està obligat a fer la declaració de la Renda?

El web de l'Agència Tributària ja permet accedir a l'esborrany de la renda d'enguany per confirmar-lo o modificar-lo abans del 30 de juny

Aquest dimecres dia 6 d’abril comença la Campanya de la Declaració de la Renda que finalitzarà el 30 de juny de 2016, últim dia perquè totes aquelles persones que en el 2015 hagin obtingut ingressos que superin certs límits, presentin la declaració en termini voluntari. Enguany, també s’han de tenir en compte les principals mesures tributàries que han entrat en vigor el dia 1 de gener i que cal tenir presents al llarg de l’any.

Encara que no se superin els límits i per tant no estiguem obligats a fer la declaració, és recomanable comprovar quin seria el resultat de presentar-la, ja que normalment, quan es presenta la declaració de la renda, surt com a resultat un import a tornar d’Hisenda al contribuent i cal aprofitar per sol·licitar aquesta devolució d’impostos pagats de més. Per contra, si veiem que el resultat surt a pagar, no presentarem la declaració, ja que no hi estem obligats.

També hi ha contribuents que no estan obligats a presentar la renda però que necessiten acreditar el nivell d’ingressos per algun motiu, com per exemple, per sol·licitar ajuts o beques, en aquests casos, la declaració també es pot presentar de forma voluntària i en el termini indicat. Cal puntualitzar que el fet de presentar la declaració de la renda un any, no comporta estar obligat a fer-la en anys posteriors si no es superen cada any els límits establerts.

Límits per sobre dels quals estarem obligats a presentar la Renda del 2015

1. Rendiments del treball (sous i salaris, prestacions d’atur, plans de pensions, etc).

Haver obtingut rendiments del treball per sobre de 22.000 euros anuals o 12.000 euros anuals. En aquest últim cas:
Si els ingressos provenen de més d’un pagador. No obstant això, el límit serà de 22.000 euros si provenen de més d’un pagador, però el segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superen en conjunt els 1.500 euros anuals.
Es tracta de pensionistes que reben prestacions de més d’un pagador.
Es cobren pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
El pagador dels rendiments no ha estat obligat a practicar retencions.
Els ingressos han estat subjecte a un tipus fix de retenció (per exemple, els administradors de societats).

2. Rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, etc.) i guanys patrimonials. 

Haver obtingut rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials per import superior a 1.600 euros anuals en conjunt.

3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per la compra d'habitatge de protecció oficial
Haver obtingut aquest tipus de ingressos per import superior a 1.000 euros anuals en conjunt.

4. Si el contribuent ha rebut: rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari o immobiliari, rendiments d’activitats econòmiques i guanys patrimonials.
Haver obtingut aquest tipus d'ingressos per import superior a 1.000 euros anuals en conjunt o haver tingut pèrdues superiors a 500 euros.

5. Rendiments d’activitats econòmiques
Els contribuents que realitzin una activitat econòmica estan obligats a fer la declaració de la renda, tret que els ingressos totals anuals, juntament amb els del treball i els del capital, no superin els 1.000 euros anuals.

6. Beneficis fiscals
També caldrà que presentin la declaració aquells que vulguin acreditar-se la deducció per inversió en habitatge habitual, deducció per doble imposició internacional o deducció per aportacions a plans de pensions o a patrimonis protegits, independentment dels seus ingressos.

Si tinc parella, la renda és millor fer-la conjunta o individual?
Els contribuents casats poden optar per fer la declaració de la renda individual cada un d’ells o conjunta. Queden excloses d’aquesta opció les parelles de fet, que no tenen dret a optar per la tributació conjunta.

També poden optar per fer-la conjunta les famílies monoparentals amb els seus fills i les famílies formades pel pare o la mare amb tots els fills que convisquin amb un o altre en casos de separació legal o en casos en que no existeixi vincle matrimonial. No aplicarà aquesta reducció si el pare i la mare conviuen en la mateixa casa.

En la tributació conjunta, tots els membres de la unitat familiar declaren conjuntament les seves rendes. Un cop sumades les rendes, se’ls aplica una reducció addicional de 3.400 euros pels matrimonis que facin la declaració conjunta i una reducció addicional de 2.150 euros per les famílies monoparentals. Aquestes reduccions no existeixen en la declaració individual.

Com a norma general, només surt a compte fer la declaració conjunta quan tan sols un dels membres de la família té ingressos. Si més d’un membre obté rendiments, la declaració conjunta surt més perjudicial, ja que la suma dels dos ingressos fa pujar la tributació de forma considerable. Davant del dubte de si surt a compte o no optar per la tributació conjunta, es recomana fer un càlcul dels dos escenaris i triar el que fiscalment surti millor, és a dir, el que ens faci pagar menys impostos.

Quines novetats hi ha a la declaració de la renda de 2015?
Nova deducció de 1.200 euros anuals per famílies nombroses, famílies monoparentals o famílies amb fills amb discapacitat, col·loquialment coneguda com el “xec familiar”. Es pot demanar el cobrament anticipat d’aquesta deducció de forma mensual, a raó de 100 euros al mes, o bé consignar-la a la renda de 2015 i que ens la paguin tota de cop.

Pels propietaris d'habitatges llogats, queda derogada l’antiga exempció del 100% dels ingressos obtinguts pels lloguers destinats a joves menors de 30 anys. A partir del 2015, la reducció general del rendiment derivat del lloguer d'habitatge serà del 60%, independentment de l’edat del llogater.
S’aprova una nova exempció per a majors de 65 anys per la qual els beneficis obtinguts per la venda de qualsevol bé del seu patrimoni (accions, immobles, fons d’inversió, etc) estaran exempts de tributació, sempre i quan reinverteixin els diners obtinguts en la constitució d’un producte bancari consistent en una renda vitalícia.

Per últim, al 2015 notarem a la renda una reducció dels tipus de gravamen respecte al 2014. A més, hi ha una segona reducció de tipus prevista pel 2016. Aquesta reducció beneficia a les rendes baixes (de menys de 20.000 euros) i a les rendes altes (a partir de 50.000 euros), que gaudiran d’un estalvi en impostos d’un 1-2%. No obstant, les rendes entre 20.000 i 50.000 euros veuran com se’ls apuja la tributació.

L’esborrany de la renda, el confirmo o no?
Tots els contribuents tenen accés al seu esborrany de la renda a través de la pàgina web de l’Agència Tributària. Els esforços d’Hisenda en aquest punt han comportat una millora de les dades fiscals recollides a l’esborrany, de manera que es detecten pocs errors. Tot i així cal sempre revisar els imports consignats abans de confirmar l’esborrany.

Com a norma general, només es recomana confirmar l’esborrany de la renda si s’han obtingut exclusivament rendiments del treball (és a dir, sous, salaris i pensions). Per contra, no es recomana confirmar-lo a qui tingui dret a aplicar-se algun benefici fiscal, com la deducció per lloguer d'habitatge, la deducció per adquisició d'habitatge habitual, reduccions per aportacions a plans de pensions, i altres beneficis, atès que normalment l’esborrany no els inclouen.

 

Font: www.viaempresa.cat

imagen de fondo de Suscríbete a nuestro newsletter y mantente al día de toda la actualidad y las novedades financieras de nuestra comunidad

Suscríbete a nuestro newsletter y mantente al día de toda la actualidad y las novedades financieras de nuestra comunidad

Suscribirme al newsletter

Consentimiento legal de cookies

La web de Avalis de Catalunya SGR utiliza cookies, propias y de terceros, para mantener sus preferencias y analizar sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. Para más información, pulsa en el apartado Politica de Cookies de nuestra página web o configuralas o recházalas pulsando en nuestro gestor de configuración

Las cookies técnicas sirven para garantizar el correcto funcionamiento del portal web, así como para proporcionar comodidad y fluidez a la navegación del usuario.

Las cookies analíticas o de medición ayudan a los propietarios de páginas web a comprender como interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.

Cookies para integrar funcionalidades de redes sociales en el sitio Web y compartir contenidos del sitio Web en dichas redes sociales.

Guardar preferencias Aceptar todas las cookies