Imprimeix

 REALITZI LA SEVA SOL·LICITUD

Si necessiteu finançament pel creixement de la vostra empresa, pel projecte d’internacionalització i expansió internacional, per la  consolidació en el vostre territori, per accedir a nous mercats , per desenvolupar el vostre projecte feu la vostra consulta aquí.

Avalis de Catalunya us  facilita el finançament mitjançant la prestació d'avals financers davant Entitats Financeres, avals econòmics davant de clients i proveïdors, així com facilitar la licitació i execució de concursos públic, mitjançant les nostres línies d’avals tècnics.

El nostres avals milloren el vostre finançament:

  • Avals financers :

- Finançament d’empreses de nova creació

- Finançament d’inversions en actiu fix a llarg termini

- Finançament de les necessitats de circulant

- Bestretes de subvencions

  • Avals econòmics:

- Responen del compliment de contractes davant proveïdors i/o clients

- Avals nacionals e internacionals

  • Avals tècnics :

- Licitacions de concursos públics davant l’Administració

- Avals en compliment d'una garantia