Oryzon

 

Empresa:  Oryzon Genomics S.A.

Client: Nom i càrrec: Enric Rello (CFO – Director Financer)

Sector:  Biotecnologia

Tipus d’operació/producte:  Aval davant el CDTI

Finalitat : Projecte de I + DAvalista: Avalis de Catalunya, SGR

 

Orígens i trajectòria de l’empresa

Oryzon Genomics es una companya de capital privat, líder al sector biotecnològic Espanyol i amb convicció de creixement i desenvolupament internacional. Es va fundar a l’any 2000 i ha completat amb èxit cinc rondes de finançament amb un total de 15 milions d’euros. Al costat d’un equip gestor de reconegut prestigi i experiència, disposa d’un porfolio de mes de 50 patens que la converteixen en la companyia amb mes potencial al sector de productes de diagnòstic i teràpia.

 

Problemàtica del sector

El sector de la Biotecnologia requereix importants quantitats de fons, per portar a terme inversions en el camp de la recerca i el desenvolupament, tan mateix es un dels camps en el que la consecució del objectius, reportar majors retorns de rendibilitat.

 

Que li aporta la garantia de Avalis de Catalunya, SGR ?

La garantía d’Avalis, permet a Oryzon Genomics mobilitzar ajudes publiques reemborsables a llarg termini, ajudes que complementen el finançament en capital i que consoliden els avanços en els seus programes de recerca, creant valor i posicionant els seus candidats per tal d’arribar a acords de llicencia internacional.

 

Previsió de futur de l’empresa

Oryzon Genomics ja ha llençat al mercat el seu primer producte de diagnòstic, fruit de la recerca pròpia portada a terme al llarg dels últims anys. GynEC®-DX,  producte protegit sota patents es l’únic al mon que permet la detecció de càncer d’endometri, agilitza la detecció no traumàtica i a l’hora permet reduir el cost de la sanitat publica amb la conseqüent millora en la gestió eficient dels recursos de que disposa. Tant mateix Oryzon te previst llençar al mercat al llarg d’aquest segon semestre de l’any uns altres dos productes de diagnòstic oncològic. Al camp de les teràpies ja ha nominat dos candidats i espera estar en Fase 1 a principis del 2013.

 

Director financer: Enric Rello

__________________________________________________________________

 

 

Empresa:  AB-Biotics

Client: Nom i càrrec:AB Biotics

Sector:  Biotecnologia

Tipus d’operació/producte:  Préstec internacionalització amb fons del BEI

Avalista: Avalis de Catalunya, SGR

Finalitat :  Instal·lació d’un nou laboratori a Sao Paulo (Brasil)

 

 

Orígens i trajectòria de l’empresa

AB-BIOTICS va néixer el 2004 com una empresa spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona, fundada per Miquel Àngel Bonachera i Sergi Audivert (actuals consellers delegats): la idea inicial,  vendre microorganismes fermentadors per a la fabricació de formatges, no va funcionar i els dos joves emprenedors van decidir replantejar el pla de negoci i diversificar l’activitat. Després d'invertir en el desenvolupament d'un gran banc propi de més de 550 soques salvatges de bacteris, AB-BIOTICS ha desenvolupat una línia de productes propis que abasta tot l'espectre de desenvolupament, des de les proves de concepte fins al producte comercialitzat, i inclou productes que han estat llicenciats a companyies globals dels sectors alimentari i farmacèutic. AB-BIOTICS s’organitza actualment en 3 grans àrees de negoci:

  • Functional Ingredient desenvolupa probiòtics i altres nutracèutics per alsector farmacèutic i alimentari. Es tracta d’ingredients funcionals útils per a la prevenció i el tractament d’un ampli ventall de malalties, des de les cardiovasculars fins als còlics infantils, entre d’altres. Un exemple de producte d’aquesta àrea és AB-LIFE, un probiòtic que redueix el colesterol total fins a un 18%: a Espanya el comercialitza Lacer i ja s’han signat contractes amb altres farmacèutiques per comercialitzar-lo a països com Estats Units, Mèxic o Brasil, entre d’altres.

 

  • L’àrea de Genèticase centra en el desenvolupament d’anàlisis genètiques per a elaborar estudis de farmacogenètica (la forma en què els pacients responen als diferents tractaments i medicaments en funció de la seva herència genètica) per oferir als metges especialistes una major informació sobre els tractaments més efectius i les dosis més adequades per a cada pacient. El producte estrella d’aquesta àrea és Neurofarmagen, un test que a partir d’una mostra de saliva permet identificar el tractament més eficaç i segur per a un pacient de depressió, esquizofrènia, trastorn bipolar o epilèpsia.

 

  • Serveis R+D: ofereix a la indústria farmacèutica i alimentària la gestió integral de projectes de recerca basats en obtenir solucions biotecnològiques diferents i patentables d’alt valor afegit.

 

Un moment important en la trajectòria d’AB-BIOTICS va ser l'entrada del primer capital llavor l'any 2006: Futurfirms, societat creada per la Fundació UAB amb l'objectiu de dotar aquesta universitat d'una eina específica per a estructurar la seva participació en projectes de suport a la creació i la incubació d'empreses de base tecnològica. Això va permetre consolidar una tendència de negoci caracteritzada per la innovació i la diversificació d'àrees de negoci. El 2008 Futurfirms va sortir de la societat al donar per complert el seu objectiu i es va iniciar l'entrada de nous socis en operacions privades de capital-entre ells Luis Sánchez-Lafuente, ex conseller delegat i copropietari de Laboratoris Gelos, i actual president d'AB-BIOTICS.

El 20 de juliol de 2010, AB-BIOTICS es va convertir en la primera biotecnològica amb seu a Catalunya en cotitzar en el Mercat Alternatiu Borsari (MAB), incorporant-se al segment d’Empreses en Expansió. L’objectiu d’aquesta sortida a Borsa va ser augmentar la capacitat financera de la companyia per afrontar nous projectes, potenciar la innovació i la competitivitat tecnològica dels seus productes i incrementar la visibilitat de la seva marca.

A finals de 2010, AB-BIOTICS va arribar a un acord per adquirir Quantum Experimental, firma amb seu a Madrid especialitzada en el desenvolupament de serveis especialitzats (assajos clínics, contract manufacturing, regulatory i analítics) per a empreses del sector farmacèutic, sanitari, cosmètic i alimentació. L’objectiu d’aquesta unió és oferir al mercat un servei integral des de la fase de drug discovery i patents fins al procés regulatori i de registre del producte per a la seva comercialització final, la qual cosa permetrà a AB-BIOTICS accelerar l’arribada al mercat dels productes propis. A finals de 2011 AB-BIOTICS va fer una ampliació de capital al MAB per finançar la primera fase del seu pla d’expansió internacional.

Actualment AB-BIOTICS compta amb un equip d’unes 50 persones, la majoria científics altament qualificats i especialitzats en diferents ciències de la salut (química, genètica, biologia molecular, ...) que treballen a la seu central de l'edifici Eureka de la UAB i en els laboratoris del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, a més de les instal·lacions de Quantum a Madrid i altres ciutats espanyoles.

 

Problemàtica del sector

Les darreres dades disponibles del Informe Genoma indiquen que el personal dedicat a R + D en Biotecnologia ha crescut més d'un 80% des de 2005: les dades deixen constància que la biotecnologia s'ha confirmat com un sector amb gran recorregut de futur que pot i ha d'estar entre els líders de la nova economia de coneixement en la que ha de passar-se el creixement en l'escenari post-crisi. La rellevància financera de la Biotecnologia a Espanya, però, continua sent encara baixa. La presència de capital risc invertit en Biotecnologia a Espanya segueix sent poc significativa, amb 231 milions d'euros entre 2006 i 2010. Un augment important respecte als anys anteriors, però que segueix suposant tot just el 1,6% respecte al total invertit en tots els sectors. Per tant, encara ens trobem lluny dels EUA i dels nostres principals veïns europeu

El context de finançament és difícil per a totes les empreses: en el nostre cas, millorar l’accés al finançament va ser un dels motius que ens va portar a cotitzar al Mercat Alternatiu Borsari (MAB). La sortida al MAB va ser un pas natural dins de l’evolució de la companyia. L’objectiu d’aquesta sortida a Borsa va ser augmentar la capacitat financera d’AB-BIOTICS per afrontar nous projectes, potenciar la innovació i la competitivitat tecnològica dels seus productes i incrementar la visibilitat de marca.  Estem molt satisfets amb el què hem assolit en aquest sentit.

 

Que li aporta la garantia de Avalis de Catalunya, SGR ?

La garantia d’Avalis ens ha permès accedir a crèdit per a poder continuar creixent i implementar el nostre pla de negoci en el marc de la nostra internacionalització. Per a empreses centrades en la R+D de noves solucions biotecnològiques com la nostra, AVALIS juga un paper determinant en la mesura que ens ha permès optar a finançament bancari, convertint-se en un partner clau en la conjuntura actual.

 

Previsió de futur de l’empresa

AB-BIOTICS aspira a convertir-se en un referent internacional del sector. Per això, aquest any hem engegat la primera fase del nostre pla d’expansió internacional, i els resultats fins al moment estan sent molt positius. L’empresa va tancar a finals de 2011 al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) una ampliació de capital per finançar aquest pla, i estem traient el màxim rendiment als recursos captats, ja que en aquests mesos ja s’han signat diversos contractes de llicència internacional per al nostre producte AB-LIFE, una fórmula probiòtica capaç de reduir el nivell de colesterol total entre un 14% i un 18%, una eficàcia molt superior a la d'altres productes nutracèutics comercialitzats en l'actualitat. Aquest any s’han signat diversos contractes internacionals per comercialitzar aquest producte: amb INSPHARMA, que ara té els drets de distribució del producte al sud-est d'Europa;  amb Armstrong Laboratoris de Mèxic, per a la distribució del probiòtic a Méxic; amb Biolab i Laboratoris LETI SAV, per distribuir AB-LIFE a Brasil i Veneçuela, respectivament, i recentment amb Aceto Corporation, que distribuirà el producte als Estats Units. En els propers mesos està previst signar nous acords de llicència internacionals amb noves empreses farmacèutiques i alimentàries d’altres països per distribuir aquest i d’altres probiòtics i ingredients funcionals a nous mercats.

D’altra banda, AB-BIOTICS està buscant socis per a introduir els seus tests genètics a nous mercats, després de l’èxit assolit per la línia d’anàlisis Neurofarmagen a Espanya. Els mercats prioritaris per a aquests productes són Estats Units i especialment, Brasil, on el projecte es troba en fase més avançada i on s’estan establint estructures tècniques i comercials per començar la comercialització del test.

 

__________________________________________________________________

Empresa:   ICAR VISION SYSTEMS, S.L.

Client:        Xavier Codó                                                                    

Sector:       Serveis i tecnologia de la informació.                                

Producte:    Aval financer

Aval :          Avalis de Catalunya, SGR

Finalitat:   Constitució d’aval per a presentar a CDTI per a la concessió d’un préstec

Origen i trajectòria de l’empresa

L'empresa va néixer com a spin-off del Centre de Visió per Computador  de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Gracies a la capacitat dels centres tecnològics de transferir tecnologia al mercat i arran de la necessitat del Grup Peralada de millorar el control d’accés dels seus casinos, car es va crear com a empresa de base tecnològica l'any 2002.

Icar s'ha posicionat com l’única companyia multi-plataforma a nivell mundial que ofereix solucions totalment automàtiques de verificaci6 i prevenci6 de frau d'identitat, principalment en els sectors financer, de les telecomunicacions i hoteler. Xavier Codó, CEO d’Icar, assegura que van ser els primers en apostar per aquesta tecnologia, fet que els ha permès consolidar-se ràpidament en el mercat.

Després de 14 anys de la seva fundació, l'empresa te seu a Barcelona i compta amb oficines comercials a Paris i Sao Paulo, a mes de tenir presencia en una trentena de països i oferir 150.000 punts de venda repartits pel m6n. L'expansió internacional ha suposat un augment significatiu en la seva facturació i ha passat dels 1,6 milions d'euros el 2013, als 2,8 milions el 2015.

Problemàtica del sector

Treballem en sectors com: Financer, Telecomunicacions, Travel i E-commerce.

Avui en dia, el frau d'identitat es un dels delictes mes importants que pateixen moltes entitats, concretament pot arribar a suposar entre un 2% i 4% de la facturaci6 de l'entitat.

Moltes empreses decideixen sacrificar l’experiència de l'usuari per guanyar seguretat, però això ja no es suficient: el consumidor demana solucions disruptives que no li facin renunciar a cap dels dos aspectes.

Els productes ICAR serveixen per agilitzar els tràmits d'identificaci6 dels usuaris com ara l'obertura de comptes bancaris, processos de contractaci6, sol·licituds de crèdits al consum, registre en hotels o esdeveniments, etc., alhora que ofereix solucions fàcils d'usar i adaptades a l'economia actual.

Què li aporta la garantia d’Avalis de Catalunya, S.G.R.?

La possibilitat d'utilitzar AVALIS ens ajuda a ser mes flexibles i tenir mes facilitat en la gestió del procés financer i ens aporta confiança per la seva gestió.

Previsió de futur de l’empresa

Les previsions d'lcar evidencien el  paper fonamental  que continuarà tenint el mercat internacional,  que esperen que superi el nacional i que ajudi a doblar  la facturació en nomes dos anys.

__________________________________________________________________

Empresa:     CHILI TECHNOLOGIES SL

Client:          Andreas Christopher Roxe, president.

Sector:         Comerç a l'engròs de calçat i altres productes ortopèdics

Producte:    Avals financers.

Avalador:    Avalis de Catalunya, SGR.

Finalitat:     Nova línia per a obertura de crèdit documentari d'exportació

 

Origen i trajectòria de l’empresa

Empresa internacional amb seu a Barcelona que distribueix una gamma completa de productes mèdics, òptics i ortopèdics, en procés d'expansió internacional, amb creixement l'últim any del 50% i procés de creixement sostingut en els propers anys.
La seva principal línia de productes són les sabates “suecos”. A més d'aquesta línia, exploten també altres línies de productes del mercat òptic (ulleres i lents de contacte) aprofitant les sinergies que li permet la seva cartera de clients.

Problemàtica del sector

Es treballa directament amb distribuïdors amb marges estrets ja que pel tipus de producte no poden arribar al client final.

Què li aporta la garantia d’Avalis de Catalunya, S.G.R.?

L'empresa ha de pagar les comandes al comptat (90% de les compres són importacions) mentre que els cobraments són a 180 dies, període que ha incrementat amb l'obertura de el “mercat cubà”. L'aval de Avalis li ha permès ampliar el seu pool bancari amb noves entitats per poder finançar-se i poder accedir al mercat internacional i incrementar vendes i productivitat amb els seus distribuïdors internacionals. 

Previsió de futur de l’empresa

Molt optimista, ja que es preveu un creixement del 100% en els propers 3 anys.

__________________________________________________________________

 

 

 Empresa: PEGI ENGINEERING, S.L.P.

Client: Frederic Gil Banus, administrador.

Sector: Enginyeria.

Producte: Aval financer.

Avalador: Avalis de Catalunya, SGR.

Finalitat: Constitució d’aval del 50% d'un total de 2,5 milions d'euros per participar a concursos de l'exterior, que ens ha permès elevar un 20% la nostre facturació i invertir amb filials internacionals i projectes d'innovació

 

 

Origen i trajectòria de l’empresa

Es centra en l'àmbit de l'edificació tecnològica, oferint solucions integrals mitjançant un gran ventall de serveis vinculats a Enginyeria, Consultoria, Certificació i Gestió Energètica , Enginyeria Acústica i Audiovisual , Enginyeria d’infraestructures d'Energies Renovables i d'Aigua , Edificació Industrial i Logística i Gestió de Facilities, Manteniment i Design & Build.

Problemàtica del sector

La crisis immobiliària i general a Espanya ha fet que els anteriors agents de l'edificació (principalment promotors i arquitectes) hagin pràcticament desaparegut o hagin quedat amb poca solvència econòmic-financera i han aparegut d'altres (fons d'inversió internacionals, patrimonials…) i per tant els nostres clients han canviat en general però d'altra banda ha estat una oportunitat per treballar directament amb clients finals o amb equips solvents d'arquitectura i de Project management .

D'altra banda la davallada total del mercat nacional (encara que s'estigui recuperant) ha estancat certs projectes innovadors però el mercat internacional ens ha donat la oportunitat de seguir desenvolupant-los (BIM, Eficiència energètica,…).

Què li aporta la garantia d’Avalis de Catalunya, S.G.R.?

D’entrada una garantia cap a altres entitats financeres que ja treballen amb nosaltres. Aquesta seguretat fa que les entitats ens proposin una major diversitat de productes més adaptats a les nostres necessitats (Cash-Pooling, avals i contra-avals projectes internacionals,...).

Previsió de futur de l’empresa

PGI Enginnering s’ha estabilitzat al mercat nacional i està creixent en l’internacional la seva facturació els darrers anys essent el mercat internacional ja el 50% de la seva facturació.
D’ara en endavant tenim la previsió i voluntat de créixer un 20% anualment i potenciar les 4 grans unitats de negoci: Enginyeria, Consultoria, Industrial i Internacional. Per aquest motiu ha potenciat el seu departament comercial i estructurat les 4 àrees de negoci, així com hem apostat per la Innovació tant en Procediments com en Eines tecnològiques (Sistemes d’Informació – ERP, CRM -, Programes de Enginyeria -BIM, CFD, Design Builder,…-) i col·laboració en Projectes d’Innovació en els camps de l’Enginyeria d’Edificació i de les Energies.

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor aplicació .

Si no canvia la configuració del seu navegador , vostè accepta el seu ús. Política de privacitat

Accepto

Per què AVALIS DE CATALUNYA SGR utilitza cookies ?

 

AVALIS utilitza cookies per a recuperar informació i d'aquesta manera oferir a l'usuari una navegació més àgil evitant sol·licitar dades que aquest ja va subministrar anteriorment. Així mateix ,  AVALIS utilitza cookies per analitzar el comportament dels usuaris en navegar a la web, resultant una eina molt eficaç per valorar el funcionament de la pàgina web i introduir millores .

 

De quina manera AVALIS utilitza les cookies?

 

AVALIS utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat . El tipus de cookies que utilitza i la informació que s'obté amb cadascuna queda detallat a continuació en el següent quadre:

 

Tipos de cookies

Propòsit d'aquest tipus de cookies

Cookies analítiques

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web ia diferents fitxes de producte , la procedència de les visita , dia i hora , plataforma , numero de clics en una fitxa , paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat . D'aquesta manera AVALIS es serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

Cookies funcionals

Són cookies que ajuden a l'usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d'ús d'aquest tipus de cookies són les que s'utilitzen per emmagatzemar les dades de l'última recerca d'un producte per auto omplir el cercador, el país , ciutat de preferència i últims productes consultats per l'usuari.

Cookie de publicitat

Utilitzem aquestes cookies amb la finalitat de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris . En aquest cas tenim tant galetes pròpies com galetes emmagatzemades per tercers.

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login.

 

¿Com puc obtenir més informació sobre les cookies, administrar i / o eliminar-les?


Pots obtenir més informació sobre les cookies i consultar els passos per desactivar la seva instal·lació en les seccions d'Ajuda de les pàgines web cada navegador ,per exemple Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Tingues en compte que si deshabilitas les cookies és possible que tinguis problemes en l'accés i navegació en la web així com a la contractació dels nostres serveis.

 

Si necessites més informació sobre el funcionament de les cookies, així com la forma de eliminar-les, pots dirigir-te als següents enllaços : www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

D'altra banda , si vols no ser rastrejat per Google Analytics a través de totes les pàgines web , veu al següent link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout