Imprimeix

Empresa:     INGENIERIA DEL ENVASADO VERTICAL SL

Client:          Jose Maria Pastrana Rojas, administrador

Sector:         Fabricació de maquinària d’envasat en stick

Producte:    Avals tècnics i econòmics

Avalador:    Avalis de Catalunya, SGR

Finalitat:     Constitució d’aval a un client com a garantia d’una bestreta.

                    Constitució d’aval per a presentar a CDTI per a la concessió d’un préstec

Origen i trajectòria de l’empresa

La nostra experiència comença al 1995 amb la primera empresa a Espanya que desenvolupa maquinària de format, omplert i segellat en format stickpack.

Fundada al 2003, el nostre creixement i evolució ha estat gràcies al nostre esperit de superació, la capacitat d'implementar els darrers avenços tecnològics, sempre prevalent els valors d

Problemàtica del sectore l'empresa que són la orientació al client, la innovació, el treball en equip, el respecte mutu, la confiança, la transparència i la vocació de lideratge que ens ha situat entre els quatre principals fabricants de maquinària del món.

Ingeniería de envasado vertical, S.L. (INEVER) es situa en el sector dels fabricants de "maquinària vertical de format, omplert i segellat" o com es coneix internacionalment "vertical form fill seal machines (VFFS). En aquest context la nostra actitud de lideratge fa que siguem proactius en l'aplicació de les darreres tecnologies, aportant solucions als reptes dels clients, els quals es troben dins del sector alimentari , farmacèutic i cosmètic.

L´empresa ha de fer una inversió constant en noves tecnologies, amb la qual cosa es fa necessària un gran finançament, que no podríem aconseguir sense l´ajuda d´altres entitats financeres. 

D’altra banda, la gran dimensió dels projectes, fa que haguem de constituir avals tècnics i econòmics pels nostres clients, per les quantitats donades com a bestretes a la fabricació.

Què li aporta la garantia d’Avalis de Catalunya, S.G.R.?

Accés al finançament públic, assessorament, millora de la capacitat de negociació  obtenint accés a una línia de finançament públic en condicions financeres molt favorables, així com descarregar a l'empresa del risc financer que un projecte com aquest suposaria per canals tradicionals bancaris. La garantia d´Avalis diversifica el pool bancari de la nostra empresa i ens dona l’opció de deixar lliure les línies de finançament bancàries.

Previsió de futur de l’empresa

La nostra posició de líder indiscutible en el mercat nacional i com a un dels 4 principals players en el mercat internacional ens impulsa a la consolidació de mercats als diferents continents així com a l'apertura de noves seus. El nostre compromís d'orientació i servei al client es materialitzarà properament amb l'apertura de la nostra seu a EEUU. La nostra estratègia expansiva, incrementarà la xifra de vendes, reforçant el teixit empresarial al nostre país i contribuint en el fiançament de la marca-país del sector de maquinària d'envasat monodosi, vertical amb material termosegellable.