grop

Empresa: GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL
Tipologia: Pime
Client: Josep Tena Adell, director financer
Sector: Museografia – Serveis relacionats amb la cultura 
Producte: Pòlissa de crèdit
Avalista: Avalis de Catalunya, SGR
Finalitat: Disposició de circulant

 

Origen i trajectoria de la empresa

De l’associació d’experts amb llarga trajectòria en el món expositiu, museogràfic i cultural a l’any 2005 es va crear Grop Exposicions i Museografia, S.L. amb l'objecte social de la realització de projectes d'exposició en general i de museus en particular. Desenvolupant la seva activitat empresarial al servei de la cultura, de la comunicació i de la imatge. En el decurs del temps l’empresa ha anat incrementant els seus àmbits d’actuació empresarial i en especial en el món de la cultura modificant el seu objecte social a un camp més ampli d’activitats per tal de poder abastir totes les fases i especialitzacions com ara: arquitectura efímera, produccions, muntatge, instal·lacions, exposicions d'art temàtiques, estands singulars, imatge publicitària, museografia, museologia, conservació, restauració, etc. Actualment la companyia, té la seu social a Barcelona i sucursal a Casablanca i participa en l’accionariat en altres empreses que complementen l’activitat principal del GROP. L’àmbit d’actuació de la companyia és a nivell internacional, tenint gran incidència sobre el mercat nacional tant en empresa pública com privada. Compta amb una plantilla global de 25 treballadors especialitzats així com la col·laboració de diversos especialistes de renom, creant sempre equips de treball per al desenvolupament dels projectes.


Us convidem a visitar la nostra pàgina web www.g-grop.com

Especificitats del sector

El món expositiu a nivell nacional està en un elevat percentatge en mans públiques, fruit d'estar la Cultura en mans de les Administracions Públiques, i per tant depenent dels pressupostos generals atorgats en aquest àmbit que, com ja es sap, en períodes de crisi es limiten de manera considerable afectant a tot el teixit empresarial que està al servei de la cultura. De la mateixa manera, les institucions privades es veuen afectades per la situació sòcio-econòmica del moment, ja que part d’elles depenen del desenvolupament dels projectes de subvencions, patrocinis o fundacions. Tot i així, és evident que el món de les exposicions i esdeveniments culturals és un món viu (amb més o menys activitat depenent de la situació global del país), però de difícil extinció. GROP Exposicions i Museografia SL, fruit de la seva experiència i trajectòria empresarial aporta la suficient solvència tècnica i econòmica per a poder optar a qualsevol licitació pública en el món expositiu. La seva constant innovació i actuació en nous mercats tant en àmbit territorial expandint a nous territoris emergents en el món de la conservació del patrimoni cultural, com en àmbits d’actuació del món de la cultura ha fet de GROP una empresa de servei global en el món expositiu, podent aportar solucions i actuacions totals, des de la creació d'un nou espai de divulgació cultural expositiva fins a la realització i explotació de la mateixa, sense oblidar els projectes de conservació preventiva del patrimoni cultural. Això ens ha posicionat en el mercat d’actuació com una de les empreses capdavanteres i ens ha permès actuar amb els principals clients tant públics com privats del món expositiu cultural tant a nivell nacional com internacional.

Previsió de futur de l'empresa

Aquest any 2018 es preveu dins la mateixa línia dels últims anys, amb la excepcionalitat de la introducció efectiva en el mercat marroquí amb la Sucursal oberta ja fa 2 anys a Casablanca i en l'actuació en projectes de llarga execució. En referència al futur immediat, no es preveu en l’àmbit actual una millora del mercat, que ve marcat per la situació socioeconòmica del país. És per això que GROP està iniciant noves vies d’actuació en el mercat cultural a explotar en els propers anys.

¿Què li aporta teballar conjuntament amb Avalis de Catalunya?

AVALIS ens aporta la confiança a la pròpia empresa i a tercers de poder invertir en els nous projectes gràcies a l’obtenció dels recursos financers aliens necessaris a tal efecte i per tant, poder seguir desenvolupar-nos en el món empresarial dedicat al servei de la cultura, la comunicació i la imatge, entre d’altres.

__________________________________________________________________


idencity

Empresa: Idencity asesoría de ciudades, S.L
Tipologia: Pime
Client: Javier Serra Gallego – Director General
Sector: Activitats de consultoria i gestió empresarial
Producte: Bestreta de factures
Avalista: Avalis de Catalunya, SGR
Finalitat: Disposició de circulant

 

Origen i trajectòria de l'empresa

Idencity és una empresa multinacional que opera en el sector de la consultoria, especialitzada en processos de transformació de ciutats i territoris. La missió que persegueix l'empresa és ajudar els seus clients a iniciar i desenvolupar el llarg camí cap a la competitivitat i sostenibilitat, amb l'objectiu d'incrementar els nivells de qualitat de vida de la ciutadania.

De la totalitat de projectes realitzats per Idencity, destaquen: els plans estratègics de capitals de província d'Espanya, pla mestre dels Jocs Centreamericans i Carib com també, la realització de la metodologia de "Competitivitat i desenvolupament econòmic local amb mores a la generació en llocs de treball "per al Banc Inter americà de Desenvolupament (BID), per a l'aplicació a ciutats mitjanes.

Actualment l'empresa, situada a Barcelona, compta amb 14 empleats d'alta especialització en el sector.

Especificitats del sector

L'empresa opera donant resposta als interessos de gestió de desenvolupament sostenible, tant de ciutats com a territoris, treballant tant l'entorn físic urbà, com la part més intangible (competitivitat, cohesió social i sostenibilitat), i ofereix el seu servei tant pel sector públic , com per al sector privat.

L'activitat comercial de la companyia està enfocada en la presentació a licitacions públiques centrades en projectes de transformació de ciutats en qualsevol de les seves dimensions i, d'altra banda, generant solucions pròpies atractives per a les ciutats. Tot això, a través de l'esforç i capacitat d'innovació per a anticipar-se i adequar-se a les necessitats de les ciutats i territoris.

Previsió de futur de l'empresa

Les previsions per a aquest nou any 2019 estan enfocades a incrementar les vendes en taxes de dos dígits i especialment, en aconseguir una millora del 30% del marge operatiu, a través de la realització de nous projectes.

¿Què li aporta treballar juntament amb Avalis de Catalunya?

Avalis aporta la tranquil·litat de poder disposar del circulant necessari a curt termini en el procés de creixement orgànic de la companyia i, d'altra banda, poder comptar amb un partner financer de suport a projectes d'inversió a llarg termini.

__________________________________________________________________

prema

Empresa: PROYECTOS REALIZACIÓN Y ESTUDIOS DE MANIPULACIÓN, S.L. (PREMA)
Tipologia: Pime
Client: Albert López Ametlla, Administrador
Sector: Metal·lúrgic
Producte: Aval dinerari davant clients
Avalista: Avalis de Catalunya, SGR
Finalitat: Disposició de circulant

Origen i trajectòria de l'empresa

PREMA es va fundar l’any 1988, sent l’activitat inicial, la mecanització del procés d’embalatge i paletitzat en el sector lacti de productes frescos. Posteriorment es va establir un acord amb la firma FORLASA (formatge Ventero) que, avui dia pertany al grup Lactalis per desenvolupar equips de pintat i assecat com també, de premsat i desemmotllat de formatge. Aquesta experiència els ha portat a desenvolupar la seva activitat principal amb un bon grau de confiança dins del sector.

Especificitats del sector

Tot i sent un sector en via de desenvolupament constant, les companyies que creixen disposen d’una maquinària de fabricació bastant antiquada, fet que representa un gran avantatge. PREMA ofereix el poder augmentar la producció d’aquestes companyies amb un estàndard de qualitat, sense haver de realitzar importants despeses monetàries amb la contractació de ma d’obra.
Tot i això, aquestes instal·lacions tenen un valor alt, que molts cops, suposa un inconvenient per a PREMA quan es tracta de respondre als pagaments inicials d’aquests processos tant costosos a nivell monetari.

Previsió de futur de l'empresa

Les previsions de futur de PREMA, són molt interessants, ja que la seva cartera de clients està composta per grans empreses. Així doncs, les instal·lacions que fan són de gran valor afegit. També cal dir que en aquest 2018, la seva activitat està present a España, França, Portugal i Amèrica Llatina.
Per altra banda aquest 2018, es preveu un increment de ventes del 60%-70% en relació al 2017. No obstant, aquestes xifres estan íntimament lligades a la disponibilitat d’avals per tal de generar circulant d’aquests projectes inicialment tan costosos.

Què li aporta treballar juntament amb Avalis de Catalunya?

La garantia d’Avalis té un pes important, sobretot davant dels seus clients, ja que com s’ha vingut comentant, el pagament inicial d’aquests processos té un cost important i per tal de poder donar una resposta de la manera més adequada, es necessària la garantia d’Avalis de Catalunya.

__________________________________________________________________

unnax

Empresa: UNNAX PAYMENT SYSTEMS S.L.
Tipologia: Start-up
Client: Julián Diaz Santos, director
Sector: Serveis relacionats amb la tecnologia de la informació i informàtica
Producte: Préstec circulant
Avalista: Avalis de Catalunya, SGR
Finalitat: Disposició de circulant

Origen i trajectòria de l'empresa
Es tracta de UNNAX PAYMENT SYSTEMS S.L., empresa constituïda al 2014 com a entitat de pagament online que, després d'un any d'estudi i desenvolupament, al setembre de 2016 es va convertir en el model de negoci actual com Marketplace tecnològic de solucions avançades per a la gestió de les finances. Unnax desenvolupa la seva activitat diària oferint solucions de pagament i moviments de diners, dades financeres i eines per al mesurament del risc així com productes per a la gestió de processos, entre d’altres. Cal dir que, Unnax va ser la primera companyia que va oferir solucions globals per gestionar les finances de les empreses de forma 100% online i automatitzada. En un primer moment l'empresa comptava amb un total de 12 empleats. Actualment l'empresa situada a l'Hospitalet de Llobregat, ha incrementat a 26 empleats aquest primer trimestre del 2018.

Especificitats del sector
La nova normativa de mitjans de pagament PSD2, està portant a una direcció ara més enfocada al client pel que fa als serveis bancaris. Això permet que les companyies que basen els seus serveis en l'experiència del client i a proporcionar resultats en temps real, estiguin tenint una notorietat rellevant. Tant a nivell nacional com europeu, Unnax té una posició destacada.

Previsió de futur de l'empresa
S'afronta amb ganes i optimisme aquest 2018, ja que s'espera un creixement de l'empresa dins del mercat nacional com també un creixement de l’abast operatiu de la seva activitat. Cal dir que es pretén una expansió internacional dins del mercat europeu en països com França, Holanda, Polònia i Itàlia. A llarg termini, Unnax pot tenir un altíssim potencial de creixement donada l'alta escalabilitat del model de negoci que estan desenvolupant.

Què li aporta treballar juntament amb Avalis de Catalunya?
El poder comptar amb la garantia de Avalis ha permès a Unnax comptar amb una eina de finançament de circulant que ha facilitat la gestió de la tresoreria.

__________________________________________________________________

hoyvoy

 

 

Empresa: MERAKIDRIVE, S.L. (franquícia “Hoy- voy” – Barcelona Sagrera)
Client: Estela López, directora d’“Hoy-voy” – Barcelona Sagrera
Sector: Autoescoles, formació vial
Producte: Avals financers
Avalista: Avalis de Catalunya, SGR
Finalitat: Constitució d’avals davant entitat financera com a garantia de línia de leasings.

 

Origen i trajectòria de l'empresa

L'empresa és una S.L., franquícia de “Hoy-Voy”, empresa que revoluciona el sector de les autoescoles innovant en la concepció de la formació, el màrqueting i la comunicació amb el client.

L'empresa es va crear a finals de 2016, a la segona ronda d'expansió de “Hoy-Voy”, amb la il·lusió d'emprendre en la creació i desenvolupament d'una pime.

Va obrir les portes al febrer de 2017, sent responsable de donar servei, com a autoescola "Hoy-Voy" a la zona de Sant Andreu de Barcelona, concretament al barri de la Sagrera.

Aportant noves tecnologies, un mètode revolucionari i una imatge propera, jove i dinàmica, en menys d'un any, Merakidrive SL ha superat els 900 alumnes i actualment compta amb 10 persones treballant a temps complet i una flota de 6 cotxes Minis, l'adquisició dels 3 últims compten amb l'aval d’ Avalis de Catalunya SGR. Actualment continua en plena expansió pels futurs conductors.

 

Peculiaritats del sector

La pròpia activitat i especialment l'èxit de la mateixa, obliguen a créixer ràpidament en cas de demanda degut a que, si no s'augmenta la capacitat de pràctiques ofertes en cas d'una elevada contractació d'alumnes, existeix el risc de saturació.

 

Què li aporta la garantia d'Avalis de Catalunya, S.G.R.?

La garantia d’Avalis de Catalunya SGR ha permès l'oportunitat de créixer ràpidament en ser una empresa de nova constitució sense comprometre la tresoreria, doncs amb el seu aval, s'han pogut obtenir els vehicles de pràctiques finançats en lloc de comprar els cotxes. Fet que ha repercutit en un millor creixement i un millor funcionament de l'operativa de l'empresa, ja que les pràctiques són la principal font d'ingrés.

 

Previsió de futur de l'empresa

L'empresa afronta amb optimisme el futur, ja que es compta amb un continuat creixement d'alumnes, així com la reactivació de molts alumnes que estaven esperant la fi de la vaga per començar les pràctiques.

Aquest creixement, obligarà a l'empresa a continuar augmentant la flota per poder donar servei a tots els alumnes, actuals i futurs.

S'espera ser un referent en el sector de la formació vial obtenint una important part de la quota de mercat. Volen aprofitar les noves tecnologies per relacionar-se amb els clients d'una forma més dinàmica i obtenir uns Ratis d'ocupació elevats en cursos i pràctiques.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor aplicació .

Si no canvia la configuració del seu navegador , vostè accepta el seu ús. Política de privacitat

Accepto

Per què AVALIS DE CATALUNYA SGR utilitza cookies ?

 

AVALIS utilitza cookies per a recuperar informació i d'aquesta manera oferir a l'usuari una navegació més àgil evitant sol·licitar dades que aquest ja va subministrar anteriorment. Així mateix ,  AVALIS utilitza cookies per analitzar el comportament dels usuaris en navegar a la web, resultant una eina molt eficaç per valorar el funcionament de la pàgina web i introduir millores .

 

De quina manera AVALIS utilitza les cookies?

 

AVALIS utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat . El tipus de cookies que utilitza i la informació que s'obté amb cadascuna queda detallat a continuació en el següent quadre:

 

Tipos de cookies

Propòsit d'aquest tipus de cookies

Cookies analítiques

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web ia diferents fitxes de producte , la procedència de les visita , dia i hora , plataforma , numero de clics en una fitxa , paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat . D'aquesta manera AVALIS es serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

Cookies funcionals

Són cookies que ajuden a l'usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d'ús d'aquest tipus de cookies són les que s'utilitzen per emmagatzemar les dades de l'última recerca d'un producte per auto omplir el cercador, el país , ciutat de preferència i últims productes consultats per l'usuari.

Cookie de publicitat

Utilitzem aquestes cookies amb la finalitat de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris . En aquest cas tenim tant galetes pròpies com galetes emmagatzemades per tercers.

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login.

 

¿Com puc obtenir més informació sobre les cookies, administrar i / o eliminar-les?


Pots obtenir més informació sobre les cookies i consultar els passos per desactivar la seva instal·lació en les seccions d'Ajuda de les pàgines web cada navegador ,per exemple Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox y Opera.

 

Tingues en compte que si deshabilitas les cookies és possible que tinguis problemes en l'accés i navegació en la web així com a la contractació dels nostres serveis.

 

Si necessites més informació sobre el funcionament de les cookies, així com la forma de eliminar-les, pots dirigir-te als següents enllaços : www.aboutcookies.org y www.allaboutcookies.org

 

D'altra banda , si vols no ser rastrejat per Google Analytics a través de totes les pàgines web , veu al següent link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout