Imprimeix

Nova convocatòria del programa “Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial”

Avalis col·laborarà aportant les garanties que permeten accedir a la convocatòria.

 reindusAvalis

Amb un pressupost disponible de 400 milions d’euros, el “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”  ha tornat a posar a disposició de les empreses industrials la línia d’ajusts per recolzar al sector industrial, mitjançant la concessió de préstecs per a millores i/o modificacions de les línies de producció i per a la implementació productiva de tecnologies de la “Indústria connectada 4.0”.

Ja ha finalitzat el període de presentació de les sol·licituds. No obstant, encara no està prevista la data de resolució de les mateixes per part del Ministeri.

Per accedir a aquesta línia i a la resolució de la sol·licitud es requereix la presentació de garanties.

Qualificació % Garantia a constituir 
 Excelent (AAA-A) 10% 
 Bona (BBB) 41%
 Satisfactòria (BB) 70% 

La garantía d'AVALIS, permet accedir a aquest finançament:


- Sense contractacions addicionals.
- Amb les mateixes prestacions que els avals bancaris, minimitzem l’aportació de garanties.
- Formalitzar amb Avalis, us permet alliberar les línies que la vostra empresa té amb les entitats financeres i diversificar riscos.