Imprimeix

Més de 171.000 empreses crearan 514.000 llocs de treball a Espanya si aconsegueixen el finançament que necessiten

El VI Informe sobre Finançament de la Pime a Espanya, adverteix menors dificultats per a les empreses a l'hora de donar resposta a les seves necessitats de finançament, ara se situa en el 39,2%.

 

sgr

Amb les premisses que s'apunten en el VI Informi «Finançament de la Pime a Espanya» i expectatives de creixement i inversió, sembla lògic que hi hagi un repunt en les necessitats de finançament de les pimes en els últims mesos, encara que són lleugerament inferiors a les quals hi havia fa un any.

En el semestre passat, el 20,7% de les pimes ha tingut necessitats de finançament, l'hagin buscat de forma activa o no. Si s'exclou als autònoms, aquest percentatge s'eleva al 28,5%.

La majoria de les necessitats de finançament registrades s'han referit a circulant (67,4%), seguides per les d'inversió en equip productiu (25,8%). Els enquestats han posat de manifest que hi ha majors requeriments de finançament entre pimes exportadores (31,7%), enfront del 19,6% de les quals no ho són; i entre les innovadores (34,7%), que són el doble que les que no innoven.

Una altra dada que cal destacar és que un 28,9% de les pimes innovadores que encara no han obtingut ingressos per la innovació té necessitats de finançament. D'aquí la rellevància d'un finançament adequat en aquest àmbit, fins a obtenir productes aptes per a la comercialització.


Més informació