Imprimeix
L'ICF i Avalis signen un conveni amb Banc Santander per facilitar l'accés al finançament de les empreses
Mitjançant l’acord l’ICF i Avalis avalaran individual o bé conjuntament, operacions de finançament per a inversions i circulant sol·licitades per les empreses a Banc Santander.

 

El conseller delegat de l’institut Català de Finances (ICF), Josep-Ramon Sanromà, el conseller-director general d’Avalis de Catalunya, SGR, Josep Lores, i Pablo Cigüela, director territorial de Catalunya de Banc Santander, han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu de facilitar a les empreses l’accés al finançament mitjançant la concessió d’avals i coavals per a operacions d’inversions i de circulant aprovades per Banc Santander.

Els avals tindran com a finalitat el finançament de noves inversions o l’accés a línies de circulant que pugui concedir l’entitat financera.

En el cas d’avals per finançar noves inversions, l’import del préstec garantit podrà arribar fins al 100% del cost total del projecte d’inversió i el termini serà entre 3 i 15 anys, amb un període de carència inclòs de fins a dos anys.

En el cas d’avals per circulant, podran ser per a operacions noves o renovacions sempre que suposin un increment de posicions de risc amb el client per part de l’entitat financera, mínim del 10%. L’aval garantirà com a màxim aquest increment de posició de risc i en tot cas, amb un límit del 50% de l’operació. Els avals podran garantir diversos productes de circulant: pòlisses de crèdit, de préstec, de descompte, factoring amb recurs i confirming per vendes domèstiques i internacionals, pòlisses de crèdit documentari i operacions d’internacional. També podran avalar-se línies d’avals tècnics i econòmics. El termini de l’operació financera serà com a mínim d’1 any, i com a màxim de 5, en el cas de pòlisses de préstec o de crèdit.

Les empreses podran sol·licitar l’aval a través del portal web del Grup ICF www.icf.cat a través de l’aplicació “Demana un ICF”. Avalis gestionarà i estudiarà l’operació i la canalitzarà a l’ICF per al seu anàlisis en el cas de que es tracti d’operacions de coaval. L’import màxim de l’operació d’aval es de 2 milions €.  El risc de l’operació d’aval es distribuirà proporcionalment entre ICF i AVALIS, assumint AVALIS,