Imprimeix
Josep Lores Conseller  Avalis

Benvinguts a Avalis de Catalunya, S.G.R,

Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 gràcies al impuls de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de tot el sector financer català, bancs i caixes d’àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives, associacions, etc., que van entrar a formar part del capital de la societat com socis protectors.

La missió d'Avalis és procurar l’accés al finançament de pimes i autònoms catalanes, davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència que les entitats financeres sol·liciten a pimes i autònoms.

Actualment Avalis està facilitant l’accés al finançament de circulant, inversió i avals tècnics i econòmics.

El nostre objectiu és que, a Catalunya, els bons projectes empresarials de pimes i autònoms, tinguin accés al finançament i a més en les millors condicions.

Us convido a visitar la nostra pàgina web i a contactar amb nosaltes per trobar conjuntament la millor alternativa financera pel vostre projecte empresarial.

Josep Lores Garcia
Conseller Delegat