Imprimeix

¿Què és una S.G.R.?

 Les Societats de Garantia Recíproca són societats sense ànim de lucre i àmbit d’actuació específic (autonomies o sectors).

El seu objectiu és la prestació d'avals a pimes i autònoms per a entitats financeres i organismes oficials i facilitar l'accés a nous mercats internacionals mitjançant la prestació d´avals tècnics de licitació, econòmics a clients i proveïdors

Se'n beneficia la PIME pel fet de ser avalada, així com l’entitat financera perquè inverteix sense risc.

A la vegada, les S.G.R's són entitats supervisades pel Banc d’Espanya.

Existeix l'exigència legal de què l’empresa avalada es converteixi en soci de la S.G.R, garantint la seva reciprocitat. De caràcter mutual, el titular o beneficiari de l'aval requereix adquirir participacions socials en el moment de la formalització de l´operació, reemborsables al seu venciment.

 Avalis de Catalunya SGR

Avalis pot garantir operacions de PIMES i autònoms que tinguin el seu domicili social o actuïn a Catalunya, així com aquelles activitats que es desenvolupin dins d'aquest territori per qualsevol empresa o autònom, independentment del seu domicili social o nacionalitat.

  • En el cas d'empreses, tan sols s'avalen operacions d'aquelles societats que compleixin la condició de PIME:
    • Plantilla inferior a 250 treballadors.
    • Que es compleixi una d'aquestes dues condicions: Xifra de negoci < 50 milions d'euros o  Actiu total < 43 milions d'euros

(Art. 3 de l'Annex de la Recomanació de la U.E. de 6 de maig de 2003)

  • Import màxim avals:
    • Avals financers i econòmics: Import màxim per operació 1.000.000 € per client i 1.500.000 € per client o grup econòmic.*
    • Avals tècnics: Fins a 1.800.000 €*

*Aquets límits no són acumulables


Fora d'aquest perímetre d'actuació, les operacions poden formalitzar-se amb l'ICF a través del conveni de coaval signat amb les diferents entitats financeres.