Imprimeix

 

AVANTATGES PIMES I AUTÒNOMS

 

GLOBUSAccés al finançament públic i privat. Avalis té com a principal objectiu que, PIMES i AUTÒNOMS accedeixin a un finançament que no aconseguirien sense el nostre aval donat que, en ocasions, resulta difícil pel sector financer veure la viabilitat de determinats projectes.
 
GLOBUSAssessorament per part dels tècnics d’Avalis. Quan una PIME o autònom formalitza un aval amb Avalis, immediatament passa a ser soci partícip de la nostra societat. Els nostres comercials li assessoraran en referencia a la possibilitat d’obtenció de finançament i del mateix projecte que la PIME o autònom va emprendre, així com en el cas de que sigui necessària una reestructuració del mateix.
 
GLOBUSMillora substancialment la seva capacitat de negociació. La Societat de Garantia Reciproca negocia convenis globals amb entitats financeres per a facilitar l’accés al crèdit a PIMES i AUTÒNOMS. Aquestes societats financeres son socis protectors d’Avalis, raó per la qual, ens resulta més senzill posar en contacte a l’entitat financera amb la PIME, autònom o emprenedor. Avalis fa de pont entre l’entitat financera i la PIME o autònom.
 
GLOBUSCambres de Comerç i Associacions empresarials formen part del Consell d’Administració d’Avalis, representant els interessos de les PIMES i autònoms.
 
GLOBUSAmplia la capacitat d’accés al crèdit. Amb el nostre aval, el soci d’Avalis té una major capacitat d’obtenir finançament, tant a llarg com a curt termini, de les entitats financeres, al tractar-se d’un aval a primer requeriment d’una de les principals Societats de Garantia Reciproca del país, amb reconeguda solvència.
 
GLOBUSMillora de les condicions financeres. Les entitats financeres ofereixen millor interès i un termini més llarg per ser operacions avalades, donat que el seu risc disminueix. “El que no es faria sense aval, seria aval".
 
GLOBUSFacilita l’accés al finançament a mitjà i llarg termini. En el cas de nous projectes que requereixin finançament a mitjà i llarg termini, perquè el retorn de la inversió així ho requereix, i que resulti difícil d’obtenir finançament, Avalis ajuda a la PIME i autònom completant mitjançant la seva garantia el finançament necessari que es requereix per part de l’entitat financera o d’organismes públics.
 
GLOBUSAvalem una amplia gama de productes de circulant (nacional i exterior). La garantia d’Avalis permet duplicar las línies de circulant atorgades per les entitats financeres per a finançar el capital circulant operatiu del negoci, sigui de negoci nacional o internacional.
 
GLOBUSNo consumeix línies de risc que la PIME o autònom té amb les seves entitats. Les operacions garantides per Avalis són risc directe de la Societat de Garantia Reciproca, ja que es tracta d’un aval a primer requeriment.
 
GLOBUSSom especialistes en línies de finançament públic (línies de departaments de la Generalitat, AVANZA, CDTI, Minetur, etc). Moltes d’aquestes línies requereixen d’un aval indefinit, pel que a vegades demanen pignoracions del 100% tenint en compte el seu venciment. En el cas d’Avalis, som especialistes en aquest tipus d’operacions, amb una amplia experiència que ens permet estudiar d’una forma ràpida i amb les menors garanties possibles (en funció de l’anàlisi de la solvència del titular i de la rendibilitat del projecte) l’aval que requereixen els organismes oficials.
 
GLOBUSEstalvi fiscal. Les garanties reals atorgades a favor d’Avalis, en el supòsit de que siguin necessàries, tributen en concepte d’AJD (Actes Jurídics Documentats), un 0,1 %, sempre que el bé objecte de la garantia sigui a Catalunya.